У Доњем Таору испод врхова Повлена, на 40 км од Ваљева и 16 км од Косјерића, где се спрема најбољи сир и кајмак, проја пече и наздравља Трновачом, на висини од 695 м сместило се Таорско врело, крашки и извор са моћним стенама бигра, необичном пећином, низом слапова и водопада и остацима старих воденица.

Таорско врело је крашки извор у изворишном делу Скрапежа, притоке Западне Мораве. Од извора до ушћа у Скрапеж, врела су изградила 400 м дугу долину. Иако је део врела искоришћен за водоснабдевање Косјерића, остала је богата издашност од преко 150 л/с. Каскаде и водопади доприносе великом таложењу бигра (сиге).

На потоку Таорског врела некада је радило 9 воденица. Оне нису имале бране, уставе и јазове, већ се вода наводила према бубњевима директно у воденична кола. Сачуване су четири воденице, изграђене од дрвета са крововима прекривеним маховином, савршено су уклопљене у ово царство воде и сиге. Зову се именима породица из суседног села Маковишта, називају се Делићка, Дројићка, Пејина и Пепића, која је обновљена ове године (2018). Данас се из ње поново меље брашно, и чује чекетало које позива људе да заштите прелепа Таорска врела.