1. Организатор такмичења
Организатор такмичења у припреману јела и пита са сремушом је Удружење за заштиту природе Доњи Таор у Доњем Таору, а оперативно га спроводи Организациони одбор за припрему Четвртих Дана сремуша, који је именовала Скупштина удружења.

2. Начин такмичења
Такмичење се одржава у оквиру Туристичке манифестације Четврти Дани сремуша 13. маја 2018. године код Дома у Доњем Таору

3. Учествовање 
На такмичењу учествују појединци и такмичарске екипе до 3 члана. Такмичарска екипа између својих чланова бира вођу екипе, која је особа за контакт и са којом ће у време изборног поступка и самог такмичења комуницирати организатор.
На такмичењу учествује највише 12 екипа,

4. Пријаве 
За такмичење се могу пријавити професионални и аматерски кувари на мејл: инфо@повлен.нет; или путем телефона организатору Влади Додовићу 063/399 414 (радним данима од 10 до 18х). Екипа може учествовати и у тачкмичењу у спремању јела од сремуша и у такмичењу у спремању пита од сремуша.
Такмичари се евидентирају именом и презименом, као и годином рођења и местом пребивалишта. Такође, такмичари школских екипа треба да пријаве и школу коју похађају. Један такмичар може учествовати само као део једне такмичарске екипе.
Рок за пријаву је: 7. април 2018.
У случају да се пријави више екипа од предвиђеног броја такмичарских места, организатор ће организовати изборни процес путем жребања. Избор екипа ће бити објављен на wеб станици манифестације: www.повлен.нет, а о избору организатор ће обавестити и вође квалификованих екипа, најкасније до 9. маја 2017. године.
Уколико нека од, жребом изабраних, екипа такмичења не буде могла учествовати, организатор ће за упражњено место поново жребом бирати између екипа које нису претходним жребањем одабране. Организатор може одобрити учешће и већег броја екипа.
Сви пријављени такмичари су дужни да дођу код дома у селу Доњи Таор, Град Ваљево и да се јаве организатору и председнику жирија, најкасније до 09.30 сати, у недељу, дана 13. 05.2018. године .

5. Начин и одвијање такмичења
Такмичења ће се одвијати на отвореном простору заштићеном шатором од кише. Организатор обезбеђује свакој екипи радни простор, воду и дрва, а такмичари са собом доносе своју опрему потребну за спремање јела. Организатор обезбеђује печење пита у професионалној пећи.
Свака екипа на такмичењу припрема једно јело, у коме је један од главних састојака сремуш.
Такмичарска екипа припрема јело у количини за 3 особе и сервира на 3 тањира за сервирање. Пите морају имати најмање 50% сремуша у надеву.
Квалификоване екипе морају Организатору најкасније три дана пре такмичења писмено (електронски или путем поште) послати назив јела које ће припремати на такмичењу. Састојке за припрему јела такмичарске екипе доносе са собом, сем сремуша које им обезбеђује организатор. Такмичарске екипе могу саме набрати сремуш на терену у околини места такмичења.
Сваки такмичар је у обавези да жирију пријави списак намирница и састав својих зачина и да гарантује да исти не штете здрављу.
За припрему и сервирање јела свака такмичарска екипа на располагању има сат времена. Тањире за сервирање такмичарских јела обезбеђује организатор. Екипе припремају 3 порције јела (1 порција је намењена жирију, 1 порција за изложбени сто, 1 порције за такмичарску екипу).

6. Оцењивање
Такмичење оцењује жири састављен од три члана, који ће се придржавати ових правила и самостално оцењивати сваког такмичара.
Организатор по одлуци жирија награђује такмичаре за прва три места, а задржава право да на предлог жирија може наградити и друге учеснике.
Организатори, такмичари и жири дужни су да се придржавају овог Правилника. Жири је у случају повреде пропозиција овлашћен да може дисквалификовати такмичаре. По завршетку такмичења проглашавају се резултати и додељују се награде.

Жири чине 3 члана које је именовао организатор:
1. Милијан Стојанић, Витез кулинарства, председник,
2. Предраг Вукосављевић, директор УТРО “Слога” Ваљево у пензији, члан, и
3. Милош Андрић – Ђура, угоститељ из Ваљева, члан.
За оцењивање припремљених јела жири има 45 минута.
7. Критеријуми оцењивања:
Жири ће припремљена такмичарска јела оцењивати и бодовати према следећим критеријумима, при чему ће сваки члан комисије дати своју оцену:
• Укус и квалитет припремљеног јела – маx. 10 бодова
• Креативност и иновативност припремљеног јела – маx. 12 бодова
• Естетски изглед и аранжирање припремљеног јела – маx. 10 бодова
• Познавање карактеристика сремуша* – маx. 3 бода
* Свака екипа одговара на 3 питања о сремушу. За сваки тачан одговор добија 1
бод. Питања ће се односити на садржај кратког предавање о сремушу које ће бити одржано на почетку такмичења.
Коначна оцена је састављена из броја добијених бодова из свих критеријума оцењивања. Највећи могући збир бодова је 105 (3 x 35 бодова).
Победник је екипа са највећим бојем бодова. Уколико је број бодова изједначен о победнику одлучује већи број бодова добијених према критеријуму оцењивања Креативност и иновативност припремљеног јела. Уколико су екипе изједначене и по броју бодова у тој категорији оцењивања, организатор ће путем жребања одлучити о победнику.
Пите се означавају бројевима а жири их оцењује завезаних очију, само на основу укуса, оценом од 1 до 10 бодова. Победник је пита која добије највише бодова. У случају истог броја бодова, организатор ће путем жребања одлучити о победнику.
Резултати такмичења и преузимање награде
Сви учесници такмичења добијају дипломе о учешћу на такмичењу и књигу мр Драгомира Антонића “Кувар јела од сремуша”
Сви награђени добијају дипломе за освојена места и награде:
Првопласирана екипа у спремању јела – новчани износ од 30.000,00 динара,
Другопласирана екипа – новчани износ од 20.000,00 динара
Трећепласирана екипа – новчани износ од 10..000,00 динара
Првопласирана екипа у соремању пита – новчани износ од 21.000 динара.
Другопласирана екипа – новчани износ 14.000 динара.
Трећепласирана екипа – новчани износ од 7.000 динара.
Учесници куварског такмичења који учествују у овом такмичењу немају право да захтевају другачију награду од оне која је наведена у овим Правилником. 
Преузимањем награде престају све обавезе Организатора према добитнику. 
Добитник је сагласан да се његово име објави на wеб страници, те Фацебоок профилу Дана сремуша.

8. Заштита личних података
Пријавом на такмичење особе које се пријаве прихватају и одобравају да се подаци које упишу, лична е-маил адреса и контакт телефон, користи искључиво у сврху промотивних активности Организатора или у циљу контактирања учесника и добитника. 

9. Прихватање и тумачење правила
Учесник такмичења прихвата права и обавезе из овог Правилника. 
Организатор задржава право промене овог Правилника, али о томе ће сви учесници бити правовремено обавештени. Измене Правила Такмичења не обавезују Организатора да надокнади евентуалне трошкове учествовања које су сносили учесници. 
Главни тумач овог правилника је Организатор.